top of page
Herinrichting_Centrumwaard

WELKOM

Centrumwaard wordt vernieuwd. De afgelopen 3 jaar hebben inwoners, ondernemers en gemeente samengewerkt aan plannen om van Centrumwaard weer een bruisend dorpscentrum te maken. Een plek waar het fijn is om te wonen en te ondernemen. Met leuke winkels, terrasjes en activiteiten. Een plek waar bewoners graag komen om elkaar te ontmoeten.


Op 24 mei 2022 keurde de gemeenteraad fase 2 van het Masterplan Centrumwaard goed. Dit geeft vastgoedeigenaren duidelijke richtlijnen voor aanpassing of herontwikkeling van hun pand(en). Voor het gebied gelegen tussen (voormalig) Marlène, Smaak Enzo, de coffeeshop en Verswaard is een concreet initiatief in ontwikkeling waar de betreffende vastgoedeigenaren positief tegenover staan. Ook de gemeente ziet herontwikkeling van dit gedeelte als kans voor een kwaliteitsimpuls aan Centrumwaard.

U heeft op 30 januari 2024 een informatiebijeenkomst bijgewoond waarin meer is verteld over deze (her)ontwikkeling. Onderstaand treft u een weergave van de presentatie zoals die gegeven is. 

Wij nodigen u vervolgens van harte uit om via het feedbackformulier te reageren.

centrumwaardhhw: Welkom
centrumwaardhhw: Pro Gallery

GEEF ONS FEEDBACK

U heeft op 30 januari 2024 een informatiebijeenkomst bijgewoond waarin meer is verteld over deze (her)ontwikkeling. Wij nodigen u graag uit om vóór 29 februari 2024 via onderstaand feedbackformulier op het gepresenteerde plan te reageren.

Wij verzamelen en verwerken daarna alle gegeven feedback en vóór de zomer organiseren wij een tweede bijeenkomst om u te vertellen hoe uw ideeën en suggesties wel of niet (en waarom niet) zijn verwerkt bij de verdere uitwerking van het plan.

Feedbackformulieren met anonieme of onjuiste gegevens worden niet in behandeling genomen. Dit  is niet overeenkomstig de opzet en werkwijze van participatie. Uiteraard worden uw gegevens overeenkomstig de AVG behandeld.

Bedankt voor de inzending!

centrumwaardhhw: Feedback formulier
bottom of page