top of page
Herinrichting_Centrumwaard

WELKOM

Centrumwaard wordt vernieuwd. De afgelopen 3 jaar hebben inwoners, ondernemers en gemeente samengewerkt aan plannen om van Centrumwaard weer een bruisend dorpscentrum te maken. Een plek waar het fijn is om te wonen en te ondernemen. Met leuke winkels, terrasjes en activiteiten. Een plek waar bewoners graag komen om elkaar te ontmoeten.


Op 24 mei 2022 keurde de gemeenteraad fase 2 van het Masterplan Centrumwaard goed. Dit geeft vastgoedeigenaren duidelijke richtlijnen voor aanpassing of herontwikkeling van hun pand(en). Voor het gebied gelegen tussen (voormalig) Marlène, Smaak Enzo, de coffeeshop en Verswaard is een concreet initiatief in ontwikkeling waar de betreffende vastgoedeigenaren positief tegenover staan. Ook de gemeente ziet herontwikkeling van dit gedeelte als kans voor een kwaliteitsimpuls aan Centrumwaard.

centrumwaardhhw feedback: Welkom

UW FEEDBACK

Op 30 januari 2024 is er een informatiebijeenkomst geweest welke u heeft bijgewoond. U bent vervolgens in de gelegenheid gesteld om uw mening, opmerkingen en/of ideeën naar aanleiding van deze bijeenkomsten met betrekking tot uw (toekomstige) woon-/werkomgeving bij ons kenbaar te maken.


Onderstaand treft u een weergave van de ontvangen reacties. In de komende periode worden deze besproken en beoordeeld door de betrokken partijen. Het ligt in de verwachting dat wij u in de loop van april informeren over het vervolg en een 2e informatiebijeenkomst.

centrumwaardhhw feedback: Feedback formulier
centrumwaardhhw feedback: Recensies

Eind januari heb ik de presentatie van jullie plan bijgewoond. De eerste ideeën zien er goed uit. Eén aandachtspunt dat ik mee wil geven is de verkeersstroom door de Bickerstraat. Hier staan oudere, niet onderheide huizen. Het zware verkeer voor het laden en lossen richting de huidige winkels zorgt nu voor overlast. Met name de vrachtwagen voor de Domino’s zorgt er voor dat op woensdag en zondagavond het huis staat te trillen. Hoe gaan jullie met het nieuwe plan er voor zorgen dat deze overlast niet toeneemt of nog beter wordt weggenomen? Het weghalen van de drempels in de Bickerstraat zou al erg schelen.

bottom of page