Belle-Vue Wonen

Belle-Vue.nu is een woonconcept dat wordt gerealiseerd door Belle-Vue Wonen, een gezamenlijk initiatief van DVM bv en

Schouten Techniek.

Disclaimer
 

Belle-vue.nu wijst u ten aanzien van de website www.belle-vue.nu op het volgende: de website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Belle-vue.nu en Belle-Vue Wonen. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belle-vue.nu. De op deze website getoonde informatie wordt door Belle-vue.nu met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Het kan voorkomen dat getoonde informatie om diverse redenen niet meer beschikbaar is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Belle-vue.nu behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel Belle-vue.nu alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Belle-vue.nu niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Belle-vue.nul, welke geen eigendom zijn van Belle-vue.nu, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Belle-vue.nu. Hoewel Belle-vue.nu selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die geen eigendom zijn van Belle-vue.nu wordt afgewezen. Belle-vue.nu sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Fatboy Actie Facebook

© 2015 belle-vue.nu

  • Facebook Social Icon
  • YouTube
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon