Actie regelement FatBoy

 

 • De actie op https://www.facebook.com/pages/Belle-Vue-Wonen/629669337121938 wordt georganiseerd door Belle-Vue Wonen BV, gevestigd te J. Glijnisweg 52B, Heerhugowaard ( Hierna "Belle-Vue" genoemd).

 • De deelname aan de actie staat open voor iedereen die een account op Facebook heeft. Personeelsleden, oud-werknemers en stagiaires van Belle-Vue zijn uitgesloten van deelname aan de actie. Familieleden van werknemers zijn tevens uitgesloten van de actie. Gezien de virale aard van de actie, maken Facebook vrienden van Belle-Vue medewerkers wel kans op de prijs.

 • Deelname aan de actie veronderstelt de kennisname en aanvaarding van het actieregelement, zonder enig voorbehoud. Eventuele betwistingen of klachten dienen op straffe van verval binnen 8 dagen na het ontstaan van de betwisting schriftelijk te worden gemeld aan Belle-Vue, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

 • De actie begint op 5 mei 2014 om 00u01 en eindigt op 16 juni 2014 om 15u00. Deelname aan de actie kan alleen via de Belle-Vue Facebook pagina; “Win een fatboy hangmat”. De deelnemer accepteert de voorwaarden automatisch door te liken of te delen van deze of andere berichten van Belle-Vue op de Belle Vue facebook pagina. Hiermee geeft de deelnemer toestemming tot inzage algemene gegevens op Facebook. Daarnaast gaat de deelnemer ook automatisch akkoord met het actie regelement. Iedere deelname die een foutief e-mailadres of foutieve gegevens bevat, wordt nietig verklaard.

 • Deelname aan de actie brengt geen enkele verplichting tot aankoop met zich mee.

 • Door deelname aan de actie geeft de deelnemer de toestemming om - desbetreft – zijn/haar eigen naam te publiceren als winnaar die op de website Belle-Vue.nl en op de Facebookpagina van Belle-Vue zal worden bekendgemaakt na afloop van de actie. Op schriftelijk verzoek hebben deelnemers aan de wedstrijd het recht om zich hiertegen te verzetten en zal Belle-Vue de betreffende namen kosteloos verwijderen.

 • De prijs bestaat uit 1 Fatboy Hangmat ter waarde van maximaal € 400,- Elke deelnemer maakt kans op deze prijs. De uitslag van de actie is onaanvechtbaar en er kan geen enkele correspondentie over worden gevoerd.

 • Belle-Vue levert de prijs rechtstreeks aan de winnaar of winnares. De prijs wordt toegekend op basis van loting door Belle-Vue.

 • Belle-Vue kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs.

 • De winnaar wordt bekend gemaakt op Belle-Vue.nl Belle-Vue zal zelf de winnaar via de mail, facebook of telefonisch benaderen. Indien de winnaar geen contact opneemt binnen 2 weken vervalt het recht op de prijs. Belle-Vue loot dan een nieuwe winnaar.

 • De winnaar verplicht zich Belle-Vue administratief en schriftelijk te ondersteunen bij de uitkering van de prijs.

 • Er wordt slechts één prijs uitgekeerd. In geen enkel geval kunnen prijzen geruild worden voor een andere prijs of voor hun waarde in geld.

 • De kosten van de Internetverbinding, noodzakelijk voor deelname aan de actie, zijn geheel ten laste van de deelnemer. In geen enkel geval kan hij/zij deze terugvorderen van Belle-Vue.

 • Belle-Vue kan niet aansprakelijk gehouden worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Belle-Vue ligt, de duur van de actie zou worden veranderd of indien de actie zou worden aangepast of zelfs geannuleerd. Evenmin kan Belle-Vue verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet zou kunnen worden deelgenomen.

 • De persoonsgegevens die Belle-Vue verzamelt over de deelnemers vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel toegang tot deze gegevens om er zo nodig schriftelijk de verbetering en/of verwijdering van te vragen.

© 2015 belle-vue.nu

 • Facebook Social Icon
 • YouTube
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon