top of page
stadshart

STADSHART ZUIDWEST

01 stadshartzuidwest copy: Afbeelding

WELKOM .......

De gemeente Dijk en Waard ziet uw woon-werkomgeving, het Stadshart van Heerhugowaard, als dé plek om verder te bouwen aan een veilige, gezonde, levendige en eigentijdse leefomgeving. U heeft uw (woon-)omgeving in de afgelopen jaren dan ook al geleidelijk zien veranderen en Dijk en Waard ondersteunt verdere transformatie om zo een impuls te geven aan de (kwaliteit van) de voorzieningen en de aantrekkingskracht, uitstraling en leefbaarheid van het Stadshart verder te verbeteren.  


Het doel is de komende jaren een volgende stap te maken en verder te bouwen aan een hoogwaardig stedelijk gebied waar voorzieningen, wonen en werken elkaar onderling versterken en bebouwing en openbare ruimte een aantrekkelijk, levendig en uitnodigend gebied vormen. 
Er lopen in het Stadshart diverse initiatieven voor herontwikkeling van bestaand vastgoed inclusief het toevoegen van woningen. Zo staat de (her)positionering van het aanwezige medische cluster hoog op de prioriteitenlijst, zal er in de toekomst veel veranderen in de manier waarop er gewinkeld wordt en zijn er een aantal initiatieven van ontwikkelaars op het gebied van woningbouw die samenhangen met de herpositionering van het medisch cluster.  Het zorgen voor goede voorzieningen, een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving en bereikbaarheid zijn opgaven die onze volle aandacht hebben in deze herontwikkeling. 

Medische zorg wordt steeds belangrijker in de samenleving en er veel verandering zichtbaar in de manier waarop er gewinkeld wordt. Momenteel zijn er enkele initiatieven van ontwikkelaars op het gebied van woningbouw samenhangen met clustering en (her)positionering van de medische functies in het gebied.

gemeente dijk en waard

  

medisch cluster

   

ontwikkelaars

   

Het is gedateerd en staat bekend als ’klein België’. Zorgpartijen bij Heerhugowaards winkelcentrum Middenwaard zijn dringend toe aan nieuw onderkomen. 

,,We willen hier vooral een kwalitatieve impuls geven aan het Stadshart.’’

,,Door de zorgpartijen onder te brengen in een nieuw gebouw naast het Huygenscollege maken we ruimte voor woningbouw en zorgen we ervoor dat dit deel van het Stadshart weer een aantrekkelijk en uitnodigend gebied wordt.’’

Huisartsen en andere zorgpartijen bij winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard kijken reikhalzend uit naar nieuwe huisvesting.

,,Het pand heeft jarenlang erg voldaan, maar voldoet inmiddels niet meer aan de eisen van deze tijd. Het is erg hokkerig en bij zware regenval hebben we lekkages.’’

,,Het is niet alleen belangrijk voor de huidige gebruikers, maar dit is ook maatschappelijk van belang.’’

Bot Bouw en Belle-Vue Wonen spreken beiden van een ’belangrijke stap’.

,,Het is goed om te kijken naar de haalbaarheid en de mogelijkheden van het gebied’’.


,,Stap één is er voor zorgen dat de zorgvoorzieningen voor het Stadshart gewaarborgd blijven. Daarnaast zien we het als Heerhugowaardse bedrijven als een extra uitdaging om een goed stukje Stadshart achter te laten.’’ 

01 stadshartzuidwest copy: Diensten

UW FEEDBACK

Op 21 november 2023 is er een informatiebijeenkomst geweest welke u heeft bijgewoond. U heeft vervolgens uw mening, opmerkingen en/of ideeën naar aanleiding van deze bijeenkomst en met betrekking tot uw (toekomstige) woon-/werkomgeving bij ons kenbaar gemaakt. Hier treft u een weergave van de ontvangen reacties.


Veel van deze reactie hebben betrekking op de veranderingen rondom het Huygens College en de gevolgen hiervan. Daarom wordt voor de zomervakantie een aparte bijeenkomst georganiseerd voor de direct omwonenden, die hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Wanneer het nieuwe Medisch Centrum is gerealiseerd kan het sterk verouderde Medisch Centrum Middenwaard gesloopt worden. Op deze plek verschijnt vervolgens woningbouw die zorgt voor nieuwe ruimtelijk kwaliteit in en een impuls van het Stadshart. Het college heeft nu besloten om het door de ontwikkelaars voorgestelde woningbouwprogramma van ongeveer 160 woningen, waarvan 30% bestaat uit sociale huurwoningen, als basis te nemen voor verdere planvorming. De ruimtelijke visie en de plannen voor de woningbouw worden de komende maanden nog verder uitgewerkt.

Na de zomer wordt een nieuwe, brede informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de verder uitgewerkte plannen worden gepresenteerd en een toelichting wordt gegeven op de ontwikkelingen rondom het Huygens College en het nieuwe Medisch Centrum Middenwaard. 

01 stadshartzuidwest copy: Feedback formulier

Hoe is gekeken naar "het zorgen voor goede voorzieningen, een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving maar vooral goede bereikbaarheid" bij de getoonde schets en bouwvolume/bouwlagen? 170 woningen in een relatief compact stukje stadshart waar de parkeernorm al tot een tekort aan parkeerplaatsen zal leiden. Los van de bewegingen die een dergelijk aantal maakt over de enige hoofd toegangsweg. Het medisch centrum krijgt nu veel aandacht maar dat lijkt hier van minder belang. De woningen zullen juist voor een dichter bevolkt gebied zorgen. Is deze locatie wel passend voor het genoemde aantal woningen en dient dit het algemeen belang van het stadshart? De voorzieningen zoals winkelcentrum zijn er al en de woningen zullen niet voor extra voorzieningen gaan zorgen. Er lijkt hier meer sprake van een commercieel belang (zoveel mogelijk woningen)

01 stadshartzuidwest copy: Recensies
01 stadshartzuidwest copy: Pro Gallery
bottom of page